De fictie verder ontrafeld - Module 836


Beschrijving

De fictie verder ontrafeld

Het langverwachte vervolg op ‘Niets is wat het lijkt’.


Deze nieuwe module is de neerslag van de verdere zoektocht van Karen Hamaker-Zondag naar de achtergronden van het systeem waarin we leven. Karen heeft veel nieuwe informatie op een rijtje gezet en al bekende informatie in perspectief gezet op basis van inzichten die zijn gegroeid door het volgen van veel internationale cursussen, correspondentie, privé-lessen en uitproberen in de praktijk.


In deze module probeert zij onder andere te achterhalen waarom zoveel acties vanuit de verschillende autonomiebewegingen niet het gewenste resultaat geven. Maar vóór alles heeft haar speurtocht haar geleerd dat onze manier van denken en aankijken tegen de problemen misschien wel helemaal op de schop moet!


We gaan onder andere kijken naar:

 • De rol van jurisdicties, waar een heel belangrijke sleutel ligt.
 • Spraakverwarring rond termen als legal en lawful.
 • Wat is nu werkelijk een handtekening en wat is het verschil met een autograaf?
 • Personagefraude.
 • De rol van de Universal Postal Union en de geschiedenis ervan.
 • Wat brieven van officiële instanties je werkelijk zeggen.
 • Subtiele methoden om je binnen de fictie te houden.
 • Eerste stappen om van Persoon tot Mens te worden: de Live-Life-Claim, de verwarring rond wat een Live-Life-Claim is, en ook hoe die zonder dat je het beseft weer ongeldig kan worden.
 • Alle instructies om zelf een juiste Live-Life-Claim te maken.
 • Alle instructies hoe je nog een aanvullend document moet maken om je Live-Life-Claim echt geldig te maken, iets wat bij de meeste mensen nog onbekend is.
 • Alle instructies hoe je op de juiste manier voor deze documenten de envelop moet bewerken, en hoe te verzenden,
 • Council, court en assemblee: oude bestuursvormen als antwoord op onze tijd.
 • en nog veel meer.


Naast nieuwe informatie en weer een stukje geschiedenis als achtergrond nu ook veel praktische inzichten en aanwijzingen aan de hand waarvan we ons pad kunnen vervolgen. De zoektocht loopt door, maar deze module is weer een belangrijke stap voorwaarts!


Deze module is uitdrukkelijk niet bedoeld voor mensen die snel rijk willen worden, en alleen vrijheid zonder verantwoordelijkheid willen. Karens hele zoektocht draait erom dát boven tafel te krijgen wat een maatschappij oplevert waarin menselijke waarden weer centraal staan en waarin het rechtssysteem terugkeert naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Het ontrafelen van de verborgen dynamieken van het systeem die ons slaaf laten blijven, om ons daar vervolgens op een nieuwe manier toe te verhouden, is de weg die Karen zoekt te gaan en waar ze je deelgenoot van maakt.


Nadere informatie:

Lessen: Alle lessen zijn in de digitale leeromgeving, net als ‘Niets is wat het lijkt’.

Beschikbaar: De module is drie maanden beschikbaar.

Voorkennis: Hoewel het een op zichzelf staande module is, zal kennis uit de module ‘Niets is wat het lijkt’ een grote steun zijn.

Kosten: € 99,00


Opnieuw een onthullende module met verrassende inzichten, weer een echte eye-opener!