Wereldbepalende machtsstructuren

€ 510,00

Beschrijving

Wereldbepalende Machtsstructuren
vanuit Jungiaans psychologisch perspectief.


Indringend, onthullend, en soms ronduit schokkend!
Na deze module zal je kijk op wat zich in de wereld afspeelt definitief veranderd zijn!

Centraal staan de machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten; hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen in politiek, economie en maatschappij tot op de dag van vandaag. De lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders als Assange (Wikileaks), Snowden, Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis, Lofgren en vele anderen, zowel bekende als onbekende.

Alles wat te maken heeft met complottheorieën laten we links liggen; ze zijn niet nodig om de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt, zonder dat we het in de gaten hebben.

Deze 37 lessen geven een diepgaande analyse van de machinaties van de macht, met name van de westerse wereld, waarbij je dingen leert die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt, en dat zal regelmatig confronterend zijn. Je leert daardoor wel waar je op moet letten, en hoe je bepaalde berichten kunt duiden. Het historische deel is aangevuld met inzichten uit de psychologie over macht.

Deze module is een zelfstandig en afgerond geheel, waarin we de wereldbepalende machtsstructuren die de wereld van vandaag de dag bepalen zowel vanuit historisch als Jungiaans psychologisch perspectief gaan bekijken.

Deze module is in zijn geheel via onze digitale leeromgeving te volgen. Dat betekent dat je met deze module kunt beginnen op elk gewenst moment. De module staat je dan 4 maanden ter beschikking.

Lesopbouw:
De lessen hebben een duidelijke opbouw, het beste is om ze in de aangegeven volgorde te bestuderen:

 • Les 1: Inleiding
 • Les 2: De basis van de macht
 • Les 3: De superklasse
 • Les 4: Geld en politiek.
 • Les 5: De CFR en de tweede wereldoorlog
 • Les 6: Denktanks, adviseurs en lobbygroepen
 • Les 7: De grote internationale machtsstructuren deel 1: Bilderberg en Trilaterale Commissie
 • Les 8: De grote internationale machtsstructuren deel 2: De WEC en de G-top bijeenkomsten
 • Les 9: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 1: militaire aangelegenheden
 • Les 10: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 2: voor en na Vietnam
 • Les 11: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 3: van Chili tot Irak en van GATT en NAFTA naar TTIP
 • Les 12: Een klokkenluider luidt de noodklok. Bekentenissen van een economisch huurmoordenaar
 • Les 13: Een paar verhalen van Perkins: van Irak tot IJsland
 • Les 14: Perkins over IMF en Wereldbank
 • Les 15: Journalistiek, media en macht deel 1
 • Les 16: Journalistiek, media en macht, deel 2
 • Les 17: Journalistiek, media en macht, deel 3
 • Les 18: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie deel 1
 • Les 19: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie deel 2
 • Les 20: Liefdadigheid, filantropie en NGO’s
 • Les 21: De Deep State
 • Les 22: Nieuwe Wereldorde of nieuwe wereld?
 • Les 23: Een actueel voorbeeld: Oekraïne – een beknopte geschiedenis
 • Les 24: Oekraïne en Energie
 • Les 25 t/m 27: Wat doet angst met de maatschappij
 • Les 28: Van lagen in de psyche naar delen van de hersenen.
 • Les 29: Oerdynamieken van groepen.
 • Les 30: Psychopathie en macht deel 1: egoïsme, seks en machtsmisbruik.
 • Les 31: Psychopathie en macht deel 2: corruptie, verslavingen en hybris
 • Les 32: Enantiodromie.
 • Les 33: Jean Piaget en hoe wij leren.
 • Les 34: Het verwantschapslibido, endogamie en exogamie.
 • Les 35: Zwijgspiraal en groepsdenken.
 • Les 36: Westers en oosters denken.
 • Les 37: Lineair en cyclisch denken, de rol van chaos, en waar staan we zelf?


Verdere informatie:

Cursusgeld: € 510,00 (een betalingsregeling is mogelijk) - kies in dat geval de optie 'factuur' en stuur een mailtje naar het secretariaat om een betalingsregeling af te spreken.
Voorkennis: er is geen specifieke voorkennis vereist.

Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat 4 maanden tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.


Een paar reacties:

 • “Deze lessen zouden i.p.v. het huidige ‘maatschappijleer en naoorlogse geschiedenis’-curriculum beter op school kunnen worden aangeboden!”
 • “Iedere les was steeds weer een spannend verhaal waarvan ik zonder meer genoten heb.”
 • "Het zijn boeiende en indringende lessen, die mij diep raken en zover had ik dit nooit gezien. Dank voor deze lessen."