De Financiële Wereld

€ 525,00

Beschrijving

De Financiële Wereld – Feiten, achtergronden en het
psychologisch perspectief.

Indringend, onthullend, en heel informatief!
Na deze module zal je kijk op de wereld van het geld definitief veranderd zijn!

Deze verdiepingsmodule is een zelfstandige module en een afgerond geheel, en daarnaast een twee-eenheid met de module Wereldbepalende Machtsstructuren.

Deze module bestaat uit 48 lessen in de digitale leeromgeving die je diepgaande informatie geven over de wereld van het geld, met veel belangrijke doch voor de meesten onbekende informatie.

Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders.

Deze lessen zijn een afgeronde eenheid, maar tegelijkertijd een onmisbare aanvulling op de module Wereldbepalende Machtsstructuren. Dit tweeluik geeft een totaalindruk van de toestand in de wereld, en geeft ook verschillende analyses vanuit een Jungiaans perspectief.
Geschikt voor iedereen, voorkennis niet nodig.


Module ‘De Financiële Wereld’ bestaat uit drie delen:

  • Historische en actuele informatie over het financiële systeem: hoe kwam het tot stand, hoe zit het in elkaar, waar zitten de problemen, wie zijn de hoofdrolspelers, etc.
  • Psychologische informatie: het zijn mensen die het systeem hebben gevormd zoals het is. Welke psychische dynamieken spelen een rol? Ook: neurobiologie, neuro-psychologie en neuro-economie komen aan bod.
  • Cyclische informatie: welke inzichten geeft cyclusonderzoek over de situatie waarin we ons nu bevinden?


Aan de module zijn ook drie lessen over angst toegevoegd: ‘Angst, wat doet het met jou, mij en de maatschappij?’ Deze lessen heb ik vrijgegeven en zijn ook op mijn YouTube kanaal te vinden: https://www.youtube.com/channel/UCJIjePYIUI4gMt8iQ1LKbzQ Je zult zien dat ook hier een financiële component een rol speelt in de vorm van de relatie tussen angst en ons economisch systeem.


Deze module is in zijn geheel via onze digitale leeromgeving te volgen. Dat betekent dat je met deze module kunt beginnen op elk gewenst moment. De module staat je dan 4 maanden ter beschikking.


De module bestaat uit:

8 lessen met psychologische achtergronden, inclusief 3 lessen over angst
4 lessen over cycli
1 les over de Repocrisis van 2019
35 intensieve lessen vol onthullende informatie; in totaal meer dan 20 uur, over de geschiedenis, inrichting en werking, inclusief de knelpunten en ontwikkelingen van het financiële systeem in de wereld.


Alle lessen staan in de digitale leeromgeving. Daarvoor krijg je een gebruikersnaam en inlogcode, en de lessen kun je op elk gewenst moment bekijken en beluisteren, en ook herhalen (voor deze lessen ben je dus geen reiskosten en reistijd kwijt!).

Deze lessen zijn een zeer uitgebreide uitleg en analyse alles wat met de wereld van het geld te maken heeft, met onder andere een uitleg van de werking van geld, de werkelijkheid achter kwantitatieve versoepeling (quantitative easing), inflatie en nog veel meer, en een uitleg van de ontwikkeling van het moderne bankwezen en de machten op de achtergrond; een múst om te begrijpen hoe we er nu in de wereld voor staan.
Bij deze lessen laten we, net als in de module Wereldbepalende Machtsstructuren alles wat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van de wereld van het geld te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt, waarbij de uitleg die de politiek en de wereld van het geld ons geeft zelden weerspiegelt wat er wérkelijk speelt en bedoeld wordt.

Deze 48 lessen geven een indringend en vaak ook schokkend beeld van wat zich achter de schermen afspeelt, met vaak verrassende ontwikkelingen die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt. Je leert waar je naar moet kijken en waar je op moet letten.


De lessen over geschiedenis en inrichting van ons financiële systeem hebben een duidelijke opbouw, het beste is om ze in de aangegeven volgorde te bestuderen:
Les 1 t/m 3: Geld, ons financieel systeem, inflatie, deflatie, stagflatie, kwantitatieve versoepeling
Les 4: Nog meer gevolgen van het beleid van de ECB
Les 5: Is er misschien meer aan de hand?
Les 6: TARGET-2
Les 7: De Euro zélf als probleem
Les 8: Het ontstaan van centrale banken
Les 9: Het Huis Rothschild
Les 10: Tegen wie streed Napoleon echt?
Les 11: Het ontstaan van het moderne beurswezen
Les 12: Ontwikkeling van het bankwezen in de Verenigde Staten
Les 13 en 14: Het Huis Morgan en de mens J.P. Morgan
Les 15: Het ontstaan van de FED
Les 16 t/m 19: Centrale banken en de BIS – het ontstaan van de BIS, De rol van de Verenigde Staten en de BIS, Banken, industrie, de nazi’s en de BIS, De BIS, de CFR en het begin van de EU
Les 20: De weg naar de Euro en de rol van de BIS
Les 21: Structuur en werkwijze van de BIS
Les 22 t/m 24: Bretton Woods: de conferentie, de afspraken en kritiek op het systeem
Les 25: Goud – een schitterende schaduw
Les 26 t/m 29: De jacht op het contante geld: de aanval, de burger
Les 30: India, het ware verhaal
Les 31: China, BRICS en de Nieuwe Zijderoute
Les 32: Financiële ontwikkelingen in China
Les 33: Bitcoin en de opmars van cryptovaluta
Les 34: Belastingen en meer
Les 35: Tot slot
Les 36 t/m 38: Wat doet ANGST met jou, mij en de maatschappij?
Let 39: Het anticipatie-circuit in de hersenen en speculatie.
Les 40: Het vermijden van gevaar en verlies
Les 41: Het banksysteem in brede zin in de praktijk
Les 42: De cultuur in het bankwezen
Les 43: Mensen binnen en buiten het banksysteem
Les 44: Zwijgspiraal en groepsdenken
Les 45: De REPO crisis
Les 46: Cycli: financieel, economisch en politiek
Les 47: Van geschiedenis en de factor vertrouwen naar het cyclusonderzoek van Martin Armstrong.
Les 48: De eerste decennia van het nieuwe millennium vanuit cyclisch perspectief


Verdere informatie:

Verdere informatie:
Cursusgeld: € 525,00 (een betalingsregeling is mogelijk) - kies in dat geval de optie 'factuur' en stuur een mailtje naar het secretariaat om een betalingsregeling af te spreken.
Voorkennis: er is geen specifieke voorkennis vereist.

Start: je kunt op elk gewenst moment de module laten ingaan; je kunt je voorkeursdatum doorgeven aan het secretariaat: machteld@symbolon.nl

Beschikbaar: de module staat 4 maanden tot je beschikking.


NB: Na ontvangst van uw betaling krijgt u een koppeling aan de module. Dit geschiedt met de hand en vindt plaats op maandag tot en met donderdag, of op de gewenste ingangsdatum.